uib.no

Offentlig journal for UiB

Denne tjenesten inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra Universitetets postjournal. Saksdokumenter kan bestilles på eget skjema.

Opplysningene ligger ute for de siste 3 mnd.